ZESPÓŁ PDJ

Zespół zarządczy

ruchu Polska dla Jezusa

Utożsamiamy się ze Słowem, które wyraża serce naszego Pana Jezusa Chrystusa:

„Żarliwość o dom twój pochłania mnie.”

Jana 2:17

0
KONFERENCJE
0
ZAANGAŻOWANYCH OSÓB
0
% SERCA
0
POMYSŁÓW

ZESPÓŁ PDJ

Zespół przywódczy tworzą: Andrzej Nędzusiak, Bogdan Olechnowicz, Jurek Rycharski, Małgorzata Rycharska, Wiesław Ziemba.

Wiesław Ziemba

Jest współzałożycielem i liderem ruchu POLSKA DLA JEZUSA , członkiem Rady KOŚCIOŁA BOŻEGO W CHRYSTUSIE w Polsce. Przez wiele lat pełnił funkcję pastora w Kościele Anastasis w Legnicy, w ostatnich latach rozwija posługę apostolską, służąc lokalnym społecznościom w Polsce i za granicą, wspomagając zakładanie nowych. Jego pasją jest głoszenie i nauczanie ewangelii o Królestwie Bożym. Główne akcenty dotyczą przywrócenia w Kościele Bożych standardów życia w każdej dziedzinie, a przez świadectwo Kościoła ustanawianie ich w kraju.
Z żoną Wandą mają pięcioro dzieci: Esterę, Tomasza, Natalię, Joannę oraz Kubę.

Andrzej Nędzusiak

Lider ruchu POLSKA DLA JEZUSA. Zaangażowany sercem w szereg inicjatyw o znaczeniu ogólnokrajowym i międzywyznaniowym. Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w Polsce. Pastor, nauczyciel Słowa. Jego pragnieniem jest oglądanie zdrowego Kościoła- ciała Chrystusa- które „rośnie i buduje samo siebie w miłości”.
Z żoną Jolanta mają pięcioro dzieci: Filipa, Piotra, Joannę, Lidię oraz Anię.

Małgorzata Rycharska

Żona Jerzego Rycharskiego z ruchu POLSKA DLA JEZUSA, pastor wspólnoty KOŚCIOŁA BOŻEGO W CHRYSTUSIE w Kaliszu. Od lat nosi w swoim sercu pasję dla Bożej obecności, dla odnowy Kościoła oraz transformację naszego kraju. Bardzo ważną dziedziną jest też modlitwa i działania na rzecz Izraela.
Z mężem Jerzym mają dwoje dzieci: Filipa i Natalię.

Jerzy Rycharski

Lider ruchu POLSKA DLA JEZUSA, pastor wspólnoty KOŚCIOŁA BOŻEGO W CHRYSTUSIE w Kaliszu. Od lat nosi w swoim sercu pasję dla Bożej obecności, dla odnowy Kościoła oraz transformację naszego kraju. Bardzo ważną dziedziną jest też modlitwa i działania na rzecz Izraela.
Z żoną Małgorzatą mają dwoje dzieci: Filipa i Natalię.

Bogdan Olechnowicz

Lider ruchu POLSKA DLA JEZUSA, pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty GÓRNA IZBA w Gorzowie Wielkopolskim, kaznodzieja. W roku 1993 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Jest autorem książek „Pokorni odziedziczą ziemię” oraz „Wzgardzeni czy wybrani”.
Wyróżniającym się tematem jego nauczań jest poznawanie Boga i doświadczanie na co dzień Jego bliskości w życiu wierzących. W swoim sercu nosi też pragnienie przebudzenia i transformacji Polski i wypełnienie swojego przeznaczenia.
Ma żonę Bożenę i dwoje dzieci: Sonię i Macieja.

Masz pytania?

Start typing and press Enter to search