Post dla Polski

Post dla Polski

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Zapraszamy tych, którym los naszego kraju nie jest obojętny do włączenia się do modlitwy i postu w dniach 5-15 czerwca 2017

Zjednoczona modlitwa o kraj jest ważną misją Kościoła aby burzyć warownie nieprzyjaciela i sprowadzać do niego Boże błogosławieństwo.

Zapraszamy i zachęcamy zbory, wspólnoty do organizowania spotkań modlitewnych w ciągu tych dziesięciu dni w intencji przedstawionej niżej.

Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą.

Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. (Izajasza 60:1-3; tł. BW)

A Ja dałem im chwałę, któmi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (Jana 17:22; tł. BW)

By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. (Efezjan 5:27; tł. PUBG)

Skuteczność kościoła w kontekście Wielkiego Nakazu Misyjnego jest bezpośrednio związana z poziomem jedności, jakiej doświadczamy wewnątrz kościoła. Jezus w  Modlitwie Arcykapłańskiej prosi  Ojca o taki rodzaj jedności, której on sam doświadczał w relacji z Nim. Nam zaś wyraźnie podpowiada, że tym, co sprawi, że świat rozpozna nas, że jesteśmy Jego, nie są nasze doktryny, nasze programy, nasze budynki i realizowane wizje. Tym czymś jest wzajemna miłość. Nie uciekniemy od wymogów owego Nowego Przykazania. Niestety żyjemy w świecie narastających konfliktów, budzących się narodowych nacjonalizmów, i coraz to większej podejrzliwości i nieufności w relacjach międzyludzkich. To wszystko prowadzi do podziałów, niezgody, psychologicznych wojen,  w dalszej kolejności do bolesnych rozstań i głębokich zranień. Jak nigdy w naszej historii, tej rejestrowanej przez nasze pokolenie, nie widzieliśmy tak podzielonego kraju, jak możemy to obserwować obecnie. Podział jest rzeczywisty i wykracza daleko poza granice czystych preferencji, czy upodobań politycznych. Jego natura jest duchowa i takowej też wymaga reakcji z naszej strony.  Ale też jak nigdy czujemy głęboką potrzebę tego, by być jedno, by szukać tego, co nas łączy a nie dzieli. Wierzymy, że jedną z misji kościoła jest niesienie uzdrowienia i pojednania do miejsc i ludzi, którzy żyją w konflikcie i rozłączeniu. Bóg wzywa nas dzisiaj do stanięcia w wyłomie, ponad podziałami, w miejscu, w którym On nieustannie przebywa. To miejsce charakteryzuje się zdolnością do przebaczenia, miłości i uniżenia. To kościół, który składa  się z  „wywołanych” z tego świata, ma  służyć temu światu  dając przykład działania we właściwym duchu, duchu Chrystusowym. Dlatego chcemy wezwać i zachęcić tych z nas, którzy odczuwają brzemię modlitwy za kościół, ale także za nasz kraj,  do szczególnego czasu postu, modlitwy i pokuty za wszelkie przejawy pychy, indywidualizmu i ducha podziału. Pełna uniżenia  i jedności, modlitwa Bożego ludu, połączona z postem i pokutą, ma moc do duchowej zmiany, której, jako kościół i naród bardzo wszyscy potrzebujemy.

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search