Post i Modlitwa

Post i Modlitwa

Odezwa liderów ruchu Polska dla Jezusa – post i modlitwa 12-21 stycznia 2018

Tak jak na początku każdego roku, tak w dniach 12-21 stycznia w 2018 roku, jako liderzy ruchu
Polska dla Jezusa zapraszamy Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce do szczególnego czasu
oddzielenia i poświęcenia siebie na nowo Chrystusowi w poście i modlitwie.

Zarówno Kościół jak i cały nasz kraj jest w głębokiej potrzebie oczyszczenia, odnowienia,
przemiany. Widzimy sporo poważnych problemów w różnych dziedzinach, które potrzebują
Bożej ingerencji, Jego rozwiązań. Ale głównym celem tych dni postu i modlitwy jest odnowienie
życia wewnętrznego, duchowego Kościoła. Nie zapominajmy, że Kościół to zgromadzenie ludzi,
którzy są uczniami, wyznawcami Jezusa Chrystusa. Kościół jest w takiej kondycji, taki ma
duchowy autorytet, jak jego poszczególni członkowie.
Nie da się skutecznie modlić się o inne rzeczy, dopóki nie nastąpi odnowienie osobistego życia.
Doświadczenie wskazuje, że oczyszczenie, odnowa musi dokonywać się cyklicznie.
Dlatego apel nasz w tym roku dotyczy zbadania osobistego życia duchowego każdego
wierzącego i refleksji nad nim, a zacytowany werset niech przeniknie serce każdego czytającego.

„Naucz nas liczyć dni nasze abyśmy posiedli mądre serce” – Psalm 90,12

Niezwykłym Bożym darem danym człowiekowi jest czas. Czas, który podzielony jest na
przeliczalne jednostki, który odmierza nasze życie. Wiele na temat czasu powiedziano i bardzo
wiele napisano. Zacytowany fragment z psalmu Mojżesza zachęca nas do liczenia czasu. Z kartką
w ręku, z głębokim namysłem i refleksją mamy liczyć każdą chwilę daną nam przez Boga, aby
żaden, nawet najmniejszy moment z naszego życia nam nie umknął i nie został zmarnowany.
Każdy z nas jest w stanie przyznać się przed samym sobą, a może także przed innymi, że sporo
tego czasu zmarnował. Wiemy, co to znaczy, kiedy czas przecieka nam przez palce. Wiemy też,
co to znaczy czas dobrze wykorzystać. Wszyscy mamy go tyle samo, ale niestety nie wszyscy
wykorzystujemy go w sposób maksymalny i mądry. Początek roku może posłużyć takiej
pogłębionej refleksji na temat czasu i tego, jak go wykorzystujemy. I nie ma lepszego sposobu na
takie przemyślenia, niż okres postu, modlitwy i oddzielenia dla Boga. To właśnie w trakcie
owego oddzielenia dla Boga od tego, co nas zajmuje każdego dnia, możemy przewartościować
nasze priorytety. To w czasie postu i pogłębionej modlitwy możemy odwrócić się od rzeczy,
które „przykleiły” się do nas, a z których musimy się otrząsnąć. To w takim właśnie okresie
możemy w końcu przyjąć życiodajne Słowo, prosto z nieba, które przeniesie nas przez trudy
codzienności i wprowadzi w realizację Bożych planów i zamiarów dla naszego życia. Mądre,
roztropne i wrażliwe serce powiązane jest z wykorzystywaniem naszego czasu. Post i modlitwa
pomaga nam, przez fakt wyhamowania w tym pędzącym na oślep świecie, na powrócenie do
właściwego „liczenia naszych dni”, abyśmy nie zgubili niczego, co Bóg ma dla nas w tym
nadchodzącym okresie. Dlatego chcemy zaprosić wszystkich chętnych do udziału w 10-dniowym
poście i modlitwie w okresie pomiędzy 12 a 21 stycznia 2018 roku. Dołącz do grona osób, które
każdego roku od wielu już lat zaczynają Nowy Rok czasem oddzielenia i skupienia na Bogu.
Zapraszamy

Recent Posts

Start typing and press Enter to search